15.1.15

help, I'm alive

не си позволявам да плача
заради ожуленото коляно
или заради изтръгнатите криле
защото събирам
неоткъснатите сълзи
с тях
промивам чуждите рани
като светена вода
срещу демоните им
a моите собствени
отдавна се отказаха
от прахта
която остана

след като той си тръгна

5.1.15

ще те пиша

с най-простичките думи ще те пиша
от ляво и надясно и отзад напред
януари ми е ден бавно вдишване
за приказки с неясен ред

ще те изпиша със мастилените букви
посинели от недостатъчно целуване
ще те изпиша с цифри и със руни
шифри, неразбираеми за другите

ще те изпиша на несъществуващи езици
ще измисля нови, по-достойни думи
на брайл, и с морз, с нули и със единици
с трептене от последните ми сърце-струни

ще те изпиша, ще те създам, и за да не те убия
ще те пазя, тайно, точно под сърцето
от всички други ще те скрия
дори от себе си, дори и от морето