23.2.14

инфлация

инфлацията
в стиховете ми
за теб
е вследствие
на думите ти

че моето всичко
нищо не струва